WordPress WP Dropdown Categories Fonksiyonu Özellikleri ve Açıklamaları


Bir önceki yazımda kategorileri dropdown liste halinde “wp_dropdown_categories” fonksiyonu ile listelemeyi paylaşmıştım. Ancak daha çok kişiselleştirmek için çeşitli ergümanlara ihtiyaç duyacağız. Örneğin: alfabetik olarak sıralama, count gösterme, boş kategorileri gizleme, alt kategorileri listeleme, seçili olarak getirme gibi.

Kullanım şekli:

İstediğimiz kısıtlamaları veya eklemeleri args dizisine atayarak gerçekleştirebiliriz. Örnek kullanım:

<?php 
$args = array(
    'hide_empty' => 0,
    'selected'   => 2,
    );
wp_dropdown_categories($args); ?>

Üstteki kodda boş olanları gizleme ve 2 idli kategoriyi seçili olarak getirmeyi yaptım. Bunun gibi birçok özellik aşağıda verilmiştir. 0 yapılırsa hayır 1 yapılırsa evet olur. True-False mantığıyla çalışır.

‘show_option_all’         =>    ”,Tümünün seçilmesi için seçenek açar. Örneğin tıkların içine Tümü yazarsanız yazıyı hepsine ekler.
‘show_option_none’ =>       ”,Bir üstteki ergümanın tam tersini yapmaktadır. Yani hiç seçmez.
‘orderby’ => ‘ID’,  IDye göre sıralama yapar.
‘order’ => ‘ASC’,  Sıralamanın büyükten küçüğe mi, küçükten büyüğe mi olacağını belirler
‘show_count’ => 0,Kategori içindeki yazı miktarını gösterir.
‘hide_empty’ => 1, Boş olan kategorileri gizler
‘child_of’ => 0,  Alt kategorileri gösterir. 1 seçili ola
‘exclude’ => ”,  Kategorinin idsini yazarsak o kategoriyi hariç tutar.
‘selected’ => 0,     0 yerine idsini yazdığımız kategoriyi seçili olarak getirir.
‘hierarchical’ => 0, 1 yaparsak hiyerarşik olarak gösterir. Kısacası alt kategorileri anlaşılır hale getirir.
‘class’ => ‘postform’,    <select> tagına class verip şekillendirmemizi sağlar. CSS ile.
‘taxonomy’ => ‘category’, post_tag seçilirse etiketleri listeler
‘hide_if_empty’ => false Eğer boşsa gizler.

One Reply to “WordPress WP Dropdown Categories Fonksiyonu Özellikleri ve Açıklamaları”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir