Web Sitelerinde Kullanılması Gereken Resim Formatları


İnternet ortamında kullanılan resimlerin boyutları sitenizin hızlı açılmasında büyük etkendir. Resim boyutlarını ne kadar ufak tutarsak, web sitemizin açılma hızı o kadar artmaktadır. Yavaş açılan sitelerin ziyaretçi sayıları haliyle düşük olacaktır.

Web sitelerimizde kullanmamız gereken resim formatları JPEG, PNG ve GIF olmalıdır. Hareketli ve transparanlar içinde özellikle GIF kullanılmalıdır. PNG resim formatınında transparan özelliği vardır. Bu formatlar sıkıştırılmış olduğu için diğer resim formatlarına göre daha az yer kaplarlar. Böylece Web sayfanızın hızlı açılmasıyla birlikte, Web alanınıza da yüklenmemiş olursunuz.
JPEG: Joint Photographic Experts Group (Birleşik Fotoğraf Uzmanları Grubu) tarafından standartlaştırılmış bir sayısal görüntü kodlama biçimidir. Bu biçim, 1994 yılında ISO 10918-1 adıyla standartlaşmıştır.
JPEG standardında görüntü saklayan dosya biçimi de çoğunluk tarafından JPEG olarak adlandırılır. Bu dosyalar genellikle .jpg, .jpe ya da .jfif uzantılıdır, ancak çoğunlukla .jpg uzantısı kullanılır. Ancak, JPEG standardı sadece görüntünün nasıl kodlanacağını tanımlar, görüntünün herhangi bir saklama ortamında depolanma biçimini belirtmez. JPEG olarak bildiğimiz dosya biçimi, Independent JPEG Group adlı başka bir grubun JFIF (JPEG File Interchange Format – JPEG Dosya Alışveriş Biçimi) adlı standardı tarafından tanımlanmıştır
PNG: “Taşınabilir Ağ Grafiği” anlamındaki (Portable Network Graphics) ‘in kısaltmasıdır ve kayıpsız sıkıştırarak görüntü saklamak için kullanılan bir saklama biçimidir. PNG biçiminde paletli ya da gerçek renkte görüntüler seçimlik bir saydamlık kanalıyla saklanabilir.
GIF: İngilizce Grafik Değiştirme Biçimi anlamına gelen Graphics Interchange Formatin kısaltmasıdır ve bir sayısal resim saklama biçimidir. Kayıpsız sıkıştırma kullanır. 8-bit renge (yani 256 renge) kadar destek verir ve 1-bit’lik (yani tek renk için) saydamlık sunar. JPEG ile birlikte bilgisayar dünyasında kullanılan en yaygın resim saklama biçimlerinden biridir. Genelde grafiklerin (az renk içermeleri dolayısıyla) saklanması için kullanılır.
PNG ve JPEG’den farklı olarak, GIF formatı piksel tabanlı animasyonların üretilmesine olanak tanır.
OktayBZC
Format Özellikleri Wikipedia’dan Alıntı Yapılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir